تماس با ما


پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی

نشانی : آدرس: کرمان - انتهای اتوبان هفت باغ علوی

شماره های تماس: : 13-03433776611
شماره فکس:: 03433776617
کد پستی:: 7631133131

صندوق پستی: : 117- 76315

پست الکترونیک : : info@kgut.ac.ir

لطفا جهت ارسال پرسش، نظر، پیشنهاد، انتقاد و شکایت فرم زیر را تکمیل و ارسال نمایید.

مواردی که با * مشخص شده اند الزامی می باشند.


لطفا با حروف فارسی وارد نمایید
توجه: بزرگ و کوچک بودن حروف مهم نمی باشد

متن تصویر: